Nâng cao kỹ năng lắp đặt và xử lý sự cố hệ thống mạng LAN, WIFI và IP CAMERA
- 01/03/2023

Khóa học giúp triển khai, lắp đặt được các thiết bị đầu cuối Viễn thông – CNTT do VNPT cung cấp cho khách hàng; Xử lý và khắc phục được các sự cố thường xảy ra với thiết bị đầu cuối lắp đặt tại nhà khách hàng.

Thiết bị đầu cuối thông minh
- 13/01/2020

Khóa học giúp học viên cài đặt và sử dụng thành thạo các thiết bị này; Hỗ trợ hướng dẫn được khách hàng cá nhân trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của VNPT liên quan đến các thiết bị thông minh.

Pin It on Pinterest