Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 2 Ngày

I. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học này, học viên có thể:
– Giới thiệu được các loại thiết bị đầu cuối thông mình cho khách hàng cá nhân, gia đình
– Cài đặt và sử dụng thành thạo các thiết bị này
– Hỗ trợ hướng dẫn được khách hàng cá nhân trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của VNPT liên quan đến các thiết bị đầu cuối thông minh.
II. Địa điểm:
   – Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III- VNPT hoặc tại cơ sở Viễn thông tỉnh/thành phố
III. Đối tượng học tập
   – Nhân viên kỹ thuật, nhân viên mạng ngoại vi, nhân viên hạ tầng tại các đơn vị VNPT Tỉnh thành.
   – Chuyên viên kỹ thuật đầu tư…
IV. Nội dung chương trình.
4.1 Giới thiệu các thiết bị đầu cuối thông mình
– Bộ phát wifi Mesh
– Camera Wifi
– Smart TV/ Smart Android box
– Loa thông minh
4.2 Cài đặt và sử dụng các thiết bị đầu cuối thông minh
– Cài đặt wifi Mesh
– Cài đặt Camera Wifi
– Cài đặt Loa thông minh và Smart TV
4.3 Kết hợp thiết bị đầu cuối thông minh vào nhà thông minh
– Yêu cầu cơ bản
– Thiết bị cảm ứng hồng ngoại
– Thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm
– Bộ điều khiển hồng ngoại tập trung
– Bộ điều khiển nhà thông minh
– Các bước thiết lập điều khiển nhà thông minh tập trung

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest