1. Tầm nhìn

VNPT Academy trở thành cơ sở bồi dưỡng nguồn nhân lực ICT đạt chuẩn quốc tế; Là đối tác tin cậy với các khách hàng trong và ngoài VNPT mong muốn được trải nghiệm các dịch vụ học tập, quản trị và chia sẻ tri thức.

2. Sứ mệnh

+ Tham gia thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực của VNPT.

+ Sáng tạo không ngừng, cập nhật những tri thức hiện đại nhất về kỹ thuật, công nghệ, quản trị, kinh doanh cho toàn bộ nhân viên của Tập đoàn VNPT.

+ Bồi dưỡng cung ứng nguồn nhân lực ICT chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế đáp ứng  nhu cầu phát triển của VNPT nói riêng và nhu cầu xã hội.

3. Giá trị cốt lõi

+ Hợp tác để đổi mới sáng tạo không ngừng, dẫn đầu chất lượng dịch vụ.

+ Bồi dưỡng nguồn nhân lực phải trở thành đối tác đồng hành với hiệu quả doanh nghiệp.

+ Lấy Chuẩn mực VNPT làm nền tảng phát triển tổ chức và nhân viên.

Pin It on Pinterest