Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 2 Ngày

I. Mục tiêu:
   – Giúp học viên luôn tự tin trong quá trình giao tiếp với khách hàng
   – Hiểu rõ các nguyên tắc giao tiếp đắc nhân tâm để chinh phục khách hàng
   – Áp dụng thành công các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ khi tiếp xúc với khách hàng để tạo ấn tượng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
II. Đối tượng: Các vị trí tham gia bán hàng và chăm sóc khách hàng
III. Hình thức và địa điểm đào tạo: Theo yêu cầu của đơn vị
IV. Nội dung chương trình đào tạo:
   – Thấu hiểu Khách hàng và tâm lý khách hàng
   – Nguyên tắc giao tiếp với khách hàng
   – Các hành vi giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ chuẩn mực tại VNPT
   – Thực hành, xử lý các tình huống khó khi giao tiếp với khách hàng
   – Những điều Nên – Không nên làm khi giao tiếp với khách hàng
V. Hoạt động follow up sau khoá đào tạo
   – Các cam kết thực hiện các hành động cần làm ngay của mỗi CBCNV để cải thiện kỹ năng giao tiếp với khách hàng.
   – Các chương trình đánh giá sau khoá học: Đánh giá những cam kết đã thực hiện theo đợt và theo hành động triển khai

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest