Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 1 Ngày

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp, khó lường và chúng ta thường xuyên phải giữ khoảng cách và duy trì trạng thái giãn cách xã hội. Do sự thay đổi quá đột ngột về phương thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến, từ làm việc tập trung tại văn phòng sang hình thức từ xa nên nhiều cán bộ lãnh đạo và quản lý chưa thực sự theo kịp để đáp ứng tốt yêu cầu công việc nhằm duy trì hiệu suất làm việc.
Do vậy, Chương trình đào tạo “Kỹ năng quản lý hiệu quả khi làm việc từ xa dành cho cán bộ quản lý cấp trung” được đề xuất nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc và quản lý hiệu quả, chuyên nghiệp khi làm việc từ xa, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
    • Thay đổi tư duy và những hành vi quản lý hiệu quả trong bối cảnh làm việc từ xa
    • Xây dựng tinh thần hợp tác, kết nối và phối hợp hiệu quả khi làm việc từ xa
    • Áp dụng nguyên tắc “Hourensou” – tinh thần và phong cách làm việc theo văn hóa Nhật Bản vào doanh nghiệp trong bối cảnh làm việc từ xa và trong giai đoạn bình thường mới
    • Xây dựng và áp dụng hiệu quả các ứng dụng của công nghệ đám mây trong công việc hàng ngày khi quản lý công việc từ xa (Google Drive, Google Docs, Microsoft Office 365, …)
   • Nâng cao kỹ năng quản lý công việc khi làm việc từ xa và cách xử lý các tình huống trong làm việc từ xa
II. ĐỐI TƯỢNG: Người học Trưởng/phó các phòng bán, GĐ/PGĐ các TTVT, TTCNTT, GĐ PBH trực thuộc các TTKD, VNPT Tỉnh thành phố.

III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
   • Hình thức đào tạo: Trực tuyến qua Zoom hoặc Google Meet
   • Quy mô lớp học: Không nên quá 30 học viên/lớp
IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Phần 1: Thay đổi tư duy và hành vi quản lý hiệu quả khi làm việc từ xa
    • Sự dịch chuyển của đơn vị trong bối cảnh “bình thường mới”
    • Giải pháp để quản lý và điều hành đơn vị hiệu quả hơn khi làm việc từ xa
    • Thay đổi tư duy và những hành vi quản lý hiệu quả khi làm việc từ xa
Phần 2: Xây dựng và áp dụng hiệu quả nguyên tắc Hourensou trong quản lý từ xa
    • Nguyên tắc Hourensou là gì?
    • Thảo luận & thực hành nguyên tắc Hourensou
Phần 3: Vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt sự thay đổi và tiên phong ứng dụng công nghệ trong làm việc từ xa
    • Vai trò của cán bộ lãnh đạo và quản lý trong giai đoạn chuyển đổi
    • Nhận thức chung về thay đổi trong bối cảnh bình thường mới
    • Dẫn dắt & quản lý sự thay đổi trong bối cảnh bình thường mới
    • Hướng dẫn thiết lập và sử dụng các ứng dụng cơ bản của công nghệ đám mây (Google Drive, Google Docs, Microsoft Office 365) trong công việc quản lý khi làm việc từ xa
Phần 4: Phát triển kỹ năng quản lý hiệu quả khi làm việc từ xa
    • Xây dựng môi trường làm việc với tinh thần kết nối và phối hợp hiệu quả khi làm việc từ xa
    • Xây dựng mô hình GRIP plus và văn hóa hợp tác khi làm việc từ xa
    • Những kỹ năng cần thiết để làm việc từ xa hiệu quả
    • 5 nguyên tắc cơ bản để quản lý hiệu quả khi làm việc từ xa
    • 5 điều NÊN và 5 điều KHÔNG NÊN làm khi quản lý từ xa
    • Thực hành: Xử lý các tình huống phát sinh trong làm việc từ xa
V. HOẠT ĐỘNG FOLLOW UP SAU KHÓA HỌC
    • Những hành động cần làm ngay để cải thiện kỹ năng quản lý từ xa nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của Công ty
    • Sử dụng biểu mẫu để hướng dẫn học viên thực hành xây dựng các hành động cần làm ngay để quản lý từ xa hiệu quả và thực hiện cam kết hành động

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest