Kỹ năng giảng dạy trực tuyến chuyên nghiệp dành cho giảng viên nội bộ
- 25/02/2023

Giúp học viên hiểu rõ sự cần thiết và tất yếu trong việc phát triển kỹ năng giảng dạy trực tuyến trong bối cảnh bình thường mới; Học viên biết cách chuẩn bị cho một khóa học trực tuyến hiệu quả và chuyên nghiệp; Hướng dẫn học viên thiết kế, chuẩn bị giáo án và kịch bản giảng dạy trực tuyến;…

Kỹ năng đào tạo – dẫn giảng chuyên nghiệp
- 27/01/2021

Khóa học giúp học viên nhận thức rõ vai trò của đào tạo và các hình thức đào tạo phổ biến và phù hợp tại VNPT; Biết cách thiết kế bài giảng cho các hình thức đào tạo phổ biến: Đào tạo tập trung và đào tạo kèm cặp; Phát triển nội dung, kỹ năng truyền đạt và huấn luyện nhân viên; Có thể tự thiết kế, chuẩn bị và thực hiện một chương trình đào tạo và trở thành một “Giảng viên nội bộ” tài năng

Pin It on Pinterest