Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 1 Ngày

I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài học này học viên có khả năng:
   – Triển khai, thi công, lắp đặt thiết bị outdoor trạm thu phát sóng đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật.
   – Thi công, lắp đặt thiết bị outdoor đảm bảo đúng quy định kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm tránh xảy ra các tai nạn cho người và thiết bị.
II. Địa điểm đào tạo: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III- VNPThoặc tại cơ sở Viễn thông tỉnh/thành phố
III. Đối tượng tham dự:
   – Nhân viên kỹ thuật, nhân viên vô tuyến…
   – Nhân viên kế hoạch đầu tư…
IV. Nội dung chương trình:
1. Trang bị bảo hộ lao động, công cụ, dụng cụ lắp đặt, nhân sự lắp đặt
2. Công tác chuẩn bị lắp đặt
3. Kéo gá, đưa anten lên cột
4. Kết nối jumper, đánh dấu cell
5. Hướng dẫn lắp đặt RRU, RRH
6. Kẹp cáp outdoor
7. Kết nối Jumper và chỉnh antenna
8. Kết nối tiếp địa cho RRU, RRH
9. Kết nối cáp quang CPRI, nguồn RRU, RRH
10. Hoàn thiện lắp dặt outdoor
11. Tiêu chuẩn quấn chống thấm nước outdoor
12. Tiếp địa cho dây nguồn RRU, RRH trước cửa sổ feeder
13. Tiếp địa cho dây quang CPRI
14. Bảo vệ dây CPRI trước cửa sổ feeder
15. Bịt kín cửa lỗ feeder sau khi lắp đặt
16. Self-checklist, hoàn thiện yêu cầu chụp ảnh sau lắp đặt
17. Vệ sinh nhà trạm sau lắp đặt

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest