Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 2 Ngày

I. Mục tiêu:
   – Hiểu được tầm quan trọng của việc truyền cảm hứng cho đội ngũ;
   – Hiểu được động lực làm việc của đội ngũ;
   – Đánh giá được tính cách mỗi cá nhân và đặc trưng của từng nhóm đội ngũ;
   – Phát triển kỹ năng lãnh đạo truyền cảm hứng phù hợp với văn hóa tổ chức;
   – Lập được kế hoạch cá nhân về kỹ năng lãnh đạo truyền cảm hứng.
II. Đối tượng: Các vị trí tham gia bán hàng trực tiếp
III. Hình thức và địa điểm đào tạo: Theo yêu cầu của đơn vị
IV. Phương pháp đào tạo:
   – Thuyết giảng, hỏi đáp, tương tác trên lớp
   – Trò chơi được thiết kế theo mục đích
   – Bài tập thực hành
   – Bài tập tình huống
   – Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu
   – Cam kết hành động
V. Nội dung chương trình đào tạo:
1. Lãnh đạo – Người dẫn đường
   – Lãnh đạo và các phong cách lãnh đạo
   – Chân dung nhà lãnh đạo
   – 5 cấp độ lãnh đạo
  Thực hành 1: Tự đánh giá cấp độ lãnh đạo và hành động cần làm
2. Lãnh đạo – Tư duy phát triển
   – Bài tập tình huống: Tư duy cố định và Tư duy phát triển
   – Phương pháp hình thành Tư duy phát triển
  Thực hành 2: Xây dựng Bảng các hành động cần làm và lộ trình để đạt được tư duy phát triển
3. Lãnh đạo tiên phong – Trên dưới đồng lòng
   – Tôi có một ước mơ
   – Lãnh đạo tiên phong: mối quan hệ giữa “Động lực làm việc – Cảm hứng làm việc – Hiệu suất làm việc”; “Ước mơ – Tiên phong – Đồng lòng”
   Thực hành 3: Lãnh đạo tiên phong – trên dưới đồng lòng
4. Lãnh đạo truyền cảm hứng
   – Truyền cảm hứng là gì
   – Áp dụng mô hình vòng tròn vàng trong xây dựng Phong cách lãnh đạo truyền cảm hứng
   – Thảo luận nhóm: Xây dựng WHY – HOW – WHAT truyền cảm hứng dựa trên lý thuyết vòng tròn vàng
   – Thực hành tổng hợp: Xây dựng kế hoạch hành động truyền cảm hứng
   – Cam kết hành động để truyền cảm hứng và theo dõi hành động trong 3 tháng
VI. Hoạt động follow up sau khoá đào tạo
   – Hoàn thiện kế hoạch hành động truyền cảm hứng
   – Cam kết thực hiện các hành động truyền cảm hứng
   – Đánh giá hiệu quả sau 3 tháng

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest