Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 2 Ngày

I. Mục tiêu:
   – Nhận biết được các phương thức kết nối phù hợp với khách hàng
   – Biết cách đạt được mục tiêu chăm sóc khách hàng gián tiếp
   – Linh hoạt trong việc xử lý tình huống phát sinh khi thực hiện CSKH gián tiếp
II. Đối tượng: Các vị trí giao dịch viên, quản lý điểm bán, AS2…
III. Hình thức và địa điểm đào tạo: Theo yêu cầu của đơn vị
IV. Nội dung chương trình đào tạo:
   – Thấu hiểu khách hàng cần chăm sóc
   – Các đặc trưng chăm sóc khách hàng qua điện thoại
   – Các lưu ý khi kết nối với khách hàng qua điện thoại
   – Kỹ thuật xử lý từ chối nghe điện thoại
   – Kịch bản chăm sóc khách hàng qua điện thoại
   – Thực hành chăm sóc khách hàng qua điện thoại
   – Những điều nên và không nên khi chăm sóc khách hàng qua điện thoại
V. Hoạt động follow up sau khoá đào tạo
   – Các cam kết hành động cần làm ngay để nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại
   – Các chương trình đánh giá sau khoá học: Đánh giá thực hành với bản thân, với khách hàng và các hành động khác.

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest