Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 1 Ngày

I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài học này học viên có khả năng:
   – Biết được cấu trúc phần cứng và hoạt động của các thiết bị Nguồn điện tại các trạm Viễn thông
   – Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thiết bị tủ nguồn, acquy, máy phát điện theo đúng quy trình của VNPT
   – Xử lý được các lỗi đơn giản thường xảy ra với thiết bị nguồn như: Máy nắn, acquy, máy phát điện.
II. Địa điểm đào tạo:
   – Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III- VNPT hoặc tại cơ sở Viễn thông tỉnh/thành phố
III. Đối tượng học tập:
   – Nhân viên kỹ thuật, nhân viên mạng ngoại vi, nhân viên hạ tầng, nhân viên vô tuyến…tại các đơn vị VNPT Tỉnh thành
   – Chuyên viên kỹ thuật đầu tư…
IV. Nội dung chương trình:
1. Giới thiệu các loại tủ nguồn, acquy, máy phát điện.
– Cấu trúc phần cứng, giao diện, đấu nối của tủ nguồn
– Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách đấu nối tổ acquy
– Cấu trúc phần cứng, các thông số cơ bản trên máy phát điện
2. Thiết lập các thông số trên tủ nguồn, acquy, máy phát điện.
– Login vào tủ nguồn
– Thiết lập các thông số cơ bản trên tủ nguồn
– Thiết lập các thông số cảnh báo, bảo vệ
– Thiết lập các thông số nạp Acqui
– Quy trình vận hành máy phát điện
3. Bảo dưỡng và xử lý các lỗi đơn giản trên tủ nguồn, acquy, máy phát điện.
– Bảo dưỡng phần cứng tủ nguồn, acquy, máy phát điện
– Xử lý lỗi thường gặp trên tủ nguồn
– Xử lý lỗi thường gặp trên máy phát điện

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest