Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 3 Ngày

I. Mục tiêu:
   – Hiểu được các phân khúc khách hàng VNPT đang phục vụ theo từng dòng sản phẩm/dịch vụ;
   – Vận dụng nguyên lý để xây dựng và phát triển kênh bán hàng/kênh phân phối;
   – Vận dụng các kỹ thuật sáng tạo để phát triển kênh bán hàng/kênh phân phối;
   – Lập được kế hoạch phát triển kênh bán hàng/kênh phân phối trong phạm vi phụ trách.
II. Đối tượng: Các vị trí tham gia bán hàng, quản lý bán hàng khu vực,…
III. Hình thức và địa điểm đào tạo: Theo yêu cầu của đơn vị
IV. Nội dung chương trình đào tạo:
   – Hiểu khách hàng và kênh bán hàng/kênh phân phối hiện tại của VNPT
     + Kênh bán hàng/kênh phân phối hiện tại của VNPT
     + Phân khúc khách hàng của VNPT: Phân khúc khách hàng cá nhân (người tiêu dùng), phân khúc khách hàng doanh nghiệp (tổ chức)
     + Nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sản phẩm/dịch vụ viễn thông: Đối với khách hàng cá nhân, đối với khách hàng doanh nghiệp
   – Phát triển kênh bán hàng/kênh phân phối của VNPT
     + Kỹ thuật phân tích sản phẩm – thị trường (ma trận Ansoff): Sản phẩm hiện tại cho thị trường hiện tại, sản phẩm hiện tại cho thị trường mới, sản phẩm mới cho thị trường hiện tại, sản phẩm mới cho thị trường mới (để áp dụng các chiến lược phù hợp: thâm nhập sâu vào thị trường, phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, đa dạng hóa)
     + Marketing đẩy và marketing kéo
   – Thực hành Kỹ thuật brainstorm để tìm ý tưởng kênh bán hàng/kênh phân phối
   – Bài tập thực hành: Học viên đưa ra ý tưởng các kênh bán hàng/kênh phân phối
V. Hoạt động follow up sau khoá đào tạo
   – Các cam kết hành động của học viên nâng cao hiệu quả hoạt động của kênh trong phạm vi quản lý

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest