Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 3 Ngày

I. Mục tiêu:
   – Luôn tự tin khi tư vấn sản phẩm dịch vụ và giải đáp thắc mắc của khách hàng
   – Áp dụng thành thạo quy trình bán hàng qua điện thoại
   – Xử lý tốt các tình huống bán hàng qua điện thoại nhằm đạt mục tiêu kinh doanh
II. Đối tượng: Các vị trí tham gia bán hàng qua điện thoại
III. Hình thức và địa điểm đào tạo: Theo yêu cầu của đơn vị
IV. Nội dung chương trình đào tạo:
   – Thấu hiểu Khách hàng và tâm lý khách hàng
     + Khách hàng của VNPT
     + Tâm lý đặt trưng của khách hàng khi mua sắm tại VNPT
   – Đặc trưng bán hàng qua điện thoại
   – Quy trình bán hàng qua điện thoại tại VNPT
   – Xử lý các tình huống bán hàng qua điện thoại phổ biến tại VNPT
   – Những điều Nên – Không nên làm khi bán hàng qua điện thoại
V. Hoạt động follow up sau khoá đào tạo
   – Tự xây dựng quy trình bán hàng và giải pháp của mình
   – Thực hiện áp dụng chuẩn chỉnh Quy trình bán hàng
   – Những điều Nên và không nên (bản thân cần lưu ý và cách khắc phục)
   – >90% Khách hàng đánh giá hài lòng khi mua sắm qua điện thoại

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest