Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 5 Tháng

1. Đối tượng.
Là Cán bộ Kỹ thuật Viễn thông hiện đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và đã tốt nghiệp Đại học khối A (các chuyên ngành Điện, Điện tử Viễn thông, Toán tin) cần được đào tạo kiến thức nền tảng để chuẩn bị chuyển sang các vị trí nhân sự CNTT hoặc bổ sung kỹ năng để hỗ trợ triển khai các sản phẩm dịch vụ CNTT của Tập đoàn trên địa bàn.
2. Thời lượng: 5 tháng
3. Khung chương trình.

STT

Môn học

Lý thuyết

Thực hành

Tổng

1

 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

30

30

60

2

 Kỹ thuật lập trình

30

60

90

3

 Mạng máy tính và  hệ điều hành

15

45

60

4

 Cơ sở dữ liệu

45

60

105

5

 Công nghệ phần mềm

15

45

60

6

 An toàn bảo mật thông tin

30

30

60

7

 Chuyên đề Xu hướng công nghệ mới

45

 

45

8

 Đồ án tốt nghiệp cuối khóa

 

 

60

4. Hình thức học: tâp trung
5. Phương án tổ chức khóa học và phương pháp đánh giá
5.1 Phương án tổ chức đào tạo
– Thời gian: học tập trung trong vòng 5 tháng, 5 đến 9 tiết/ ngày.
– Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ III – Đưỡng Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
– Cơ sở vật chất: Phòng học lý thuyết có projector và phòng thực hành đáp ứng đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập, 1 máy tính/ học viện
– Tài liệu học tập: Giảng viên cung cấp file tài liệu học tập, học viên tự trang bị hoặc Trung tâm hỗ trợ việc in ấn tài liệu;
5.2 Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá chất lượng đào tạo được thực hiện qua các hình thức sau:
– Đánh giá theo môn học:
– Kết quả bài tập lớn của môn (1 bài tập lớn): học viên được chia thành nhóm từ 3-5 người và được giao một bài tập lớn. Giảng viên chấm thông qua buổi bảo vệ bài tập lớn (50%);
– Thi hết môn: thi trắc nghiệm hoặc thực hành trực tiếp trên máy (50%);
– Đánh giá tốt nghiệp: Học viên được giao thực hiện đồ án tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Chủ đề tốt nghiệp xoay qua 4 nội dung: (1) Lập trình; Thiết kế và cấu hình mạng; (3) Thiết kế và quản trị CSDL; (4) Đảm bảo an toàn thông tin. Đồ án tốt nghiệp được bảo vệ và đánh giá trước Hội đồng tốt nghiệp.
Lưu ý:
   o Chỉ học viên đạt tất cả các môn học mới được tham gia làm tốt nghiệp. Các học viên thi không đạt phải tham gia thi lại, học lại (nếu cần).
   o Nếu học viên thi lại 2 lần mà không đạt thì sẽ phải chuyển xuống khóa sau.

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest