Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 2 ngày

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Huấn luyện kỹ năng viết tin bài cho nhân viên thông tin website của các địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
II. NỘI DUNG KHÓA HỌC
1. Nhận diện đặc trưng của các loại website
– Website chính phủ
– Website cộng đồng
– Website doanh nghiệp
2. Tổng quan về thông tin website
– Thông tin website ở Việt Nam
– Vai trò và chức năng của website tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
– Nhận diện đối tượng người dùng của website
– Các kiểu tin bài trên website tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
– Quản lý thông tin website
Thực hành: Khảo sát thực tế cấu trúc thông tin, đặc điểm người dùng của một số website cụ thể / Thực hành xây dựng và chỉnh sửa quy trình quản lý thông tin website
3. Đặc trưng tổng quan của tin bài website
– Các thể loại
– Đặc điểm nội dung
– Đặc điểm ngôn ngữ
– Đặc điểm trình bày
– Cấu trúc nội dung
4. Kỹ năng viết tin
– Cách viết một mẫu tin
– Viết tin hội nghị, sự kiện
– Viết tin hoạt động cộng đồng
– Viết tin nhân sự
– Sử dụng hình ảnh trong tin website
– Thực hành viết tin
5. Kỹ năng viết bài
– Bài phản ánh
– Bài PR Nhà nước
– Kết cấu bài
Thực hành dựng kết cấu bài
6. Làm việc với nguồn tin
– Nhận diện nguồn tin
– Khai thác nguồn tin văn bản
– Khai thác nguồn tin Internet
– Khai thác nguồn tin từ con người
Thực hành
7. Rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ báo chí
– Các kỹ thuật ngôn ngữ thông dụng
– Thực hành kỹ năng ngôn ngữ liên quan

 

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest