Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 3 ngày

I. MỤC TIÊU KHOÁ HỌC
Nhằm giúp các chuyên viên quản trị website tại doanh nghiệp nắm bắt được các vấn đề liên quan đến việc đăng bài viết, hình ảnh, banner, video clip trên website của doanh nghiệp. Khóa huấn luyện tấp trung vào việc hướng dẫn học viên thực hiện các thao tác cần thiết của việc quản trị website như chỉnh sửa menu, chỉnh sửa nội dung tin bài, đăng lên/tạm dừng hiển thị tin bài, quản trị cơ sở dữ liệu trên website,…để từ đó giúp học viên có thể chủ động thực hiện các công tác quản trị website tại doanh nghiệp.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Lý thuyết kết hợp với việc hướng dẫn học viên thực hành trên chính trang website mà học viên đang đảm nhận công tác quản trị.
III. NỘI DUNG KHÓA HỌC
– Dẫn nhập và bước đầu quản lý website
– Đưa banner lên website
– Thêm danh mục vào website
– Làm top menu cho website
– Thêm danh mục cho ABOUT US
– Thêm danh mục CONTACT vào website
– Thêm tin-bài vào website
– Thêm hình ảnh vào tin-bài
– Sửa, xoá tin-bài
– Thêm danh mục HÌNH ẢNH vào website
– Thêm slide show vào website
– Sửa, xoá danh mục
– Thêm video vào website
– Chỉnh sửa nội dung khi đang xem trang website
– Chỉnh sửa cách hiện thị danh sách tin/bài
– Chỉnh sửa cách hiển thị trang chi tiết tin-bài
– Đưa quảng cáo lên website
– Những cách hiển thị quảng cáo
– Những cách trình bày trang HOME
– Tắt,mở và chỉnh sửa các khung đặc biệt
– Công cụ tìm và lọc trong control panel
– Thiết lập kích thước mặc định hình ảnh
– Chèn video clip vào tin bài
– Đưa youtube video lên website
– Đưa sách lên website
– Đưa sách PDF lên website

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest