Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 5 ngày

1. Mục tiêu đào tạo:
Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng về quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 12c. Gồm các kiến thức về Quản trị User, Tablespace, Datafile, Schema, Tunning, Backup… Tạo tiền đề cho học viên tham gia các khóa học tiếp theo về phát triển ứng dụng hay quản trị Oracle Database và tự rèn luyện thêm để tham gia kỳ thi chứng chỉ Oracle Database 12c Administrator Certified Associate (OCA).

2. Đối tượng:
– Sinh viên các trường ĐH, CĐ, TC chuyên ngành CNTT
– Lập trình viên, quản trị viên, phân tích và quản lý hệ thống đang làm việc trên Oracle 11g muốn trang bị hoặc cập nhật kiến thức phiên bản Oracle 12

3. Địa điểm đào tạo: Theo yêu cầu đơn vị.

4. Nội dung chi tiết
Ngày 1
1. Introduction
2. Exploring the Oracle Database Architecture
3. Oracle Database Management Tools
4. Managing the Database Instance
Ngày 2
5. Configuring the Oracle Network Environment
6. Administering User Security
7. Managing Database Storage Structures
8. Managing Space
9. Managing Undo Data
Ngày 3
10. Managing Data Concurrency
11. Implementing Oracle Database Auditing
12. Backup and Recovery Concepts
13. Backup and Recovery: Configuration
Ngày 4
14. Performing Database Backups
15. Performing Database Recovery
16. Moving Data
17. Performing Database Maintenance
Ngày 5
18. Managing Performance
19. Managing Performance: SQL Tuning
20. Using Resource Manager
21. Using Oracle Scheduler

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest