Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 3 Ngày

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
– Nắm vững việc thiết kế vòng đời của Data Center và các giai đoạn liên quan
– Thương thảo về các nội dung chi tiết trong yêu cầu đối với các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu xây dựng Data Center để đạt được thoả thuận tốt nhất.
– Hiểu rõ các vấn đề kỹ thuật về Data Center được trình bày trong các thiết kế, báo giá, đề xuất của đối tác, nhà thầu
– Hiểu rõ các tiêu chuẩn khác nhau (Tier-level) trong việc thiết lập/thiết kế Data Center cũng như các tiêu chuẩn bảo trì khác nhau (Maintance tier level)
– Am hiểu về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng Data Center như khả năng chịu lực (bullet proofing), giảm nhẹ hoạt động địa chấn (mitigation of seismic activity), chống cháy (fire ratings), ổn định nhiệt (thermal stability)
– Nắm vững việc thiết kế sàn nâng (raised floor) để đảm bảo thẳng hàng (alignment) đáp ứng tiêu chuẩn và không có khe hở (leakage)
– Đọc và hiểu sơ đồ điện tổng thể (Single Line Electrical Diagram)
– Lựa chọn hệ thống tích điện UPS thích hợp và hệ cấu hình song song (Parallels configuration), có khả năng tránh được các lỗi cơ bản khi cài đặt hệ thống ở dạng thức song song
– Am hiểu cách tính toán nguồn pin (batter bank) để có thể kiểm tra lại cấu hình nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng
– Nắm rõ được khoảng cách an toàn để tránh bị nhiễm điện từ trường (EMF) nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị
– Hiểu biết về cách thiết lập hệ thống làm mát cũng như hiểu về tốc độ trao đổi khí (CFM), thời gian dòng điện chạy qua (Delta-T) và các yếu tố quan trọng khác
– Hiểu về các yếu tố có khả năng gây ô nhiễm và yếu tố bị hạn chế
– Nắm rõ các phương án xử lý khi xảy ra hoả hoạn, cách tính toán lượng khí và thiết lập việc cài đặt
– Am hiểu cách đo lường năng lượng tiêu thụ cũng như năng lượng sử dụng của Data Center. Từ đó có thể đưa ra các cách thức cải tiến
2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Khoá học được thiết kế cho các học viên là những người chịu trách nhiệm về việc xây dựng, cải tiến tính “sẵn sàng” (hi-availabe) nhằm hạn chế tối đa thời gian “chết” (downtime) của Data Center.
3. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
Theo yêu cầu đơn vị.
4. NỘI DUNG KHÓA HỌC
Module 1: Data Centre Design/Life Cycle Overview
Module 2: Standards and Rating Level Definitions
Module 3: Building Considerations
Module 4: Advanced Raised Floor & Suspended Ceiling
Module 5: Advanced Power
Module 6: Advanced Electro Magnetic Fields
Module 7: Advanced Cooling
Module 8: Advanced Fire Protection
Module 9: Design and Install Scalable Networking Cabling System
Module 10: Environmental Specifications and Contamination Control
Module 11: Data Centre Efficiency

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest