Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 2 Ngày

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
– Lựa chọn một phương án tối ưu cho việc xây dựng Data Center dựa trên nhu cầu của hiện tại và tương lai
– Hiểu rõ và có khả năng mô tả được các thành phần quan trọng để đảm bảo tính sẵn sàng của một Data Center cũng như đưa ra một kế hoạch tối ưu để thiết lập và xây dựng một Data Center
– Hiểu rõ và áp dụng các tiêu chuẩn công nghiệp khác nhau trong Data Center
– Nắm rõ các công nghệ khác nhau được đưa và trong hệ thống tích điện UPS, hệ thống chữa cháy, hệ thống làm mát, hệ thống giám sát, các tiêu chuẩn về hệ thống cáp,… để lựa chọn, vận hành và quản trị chúng một cách có hiệu quả nhằm đảm bảo Data Center luôn sẵn sàng với chi phí thấp nhất
– Rà soát và kiểm tra lại hệ thống cung ứng điện để không xảy ra tình trạng ngừng hoạt động (downtime) của Data Center
– Gia tăng khả năng làm mát Data Center một cách có hiệu quả bằng việc sử dụng công nghệ và phương pháp làm mát công suất cao mang tính hiện đại và tiên tiến
– Thiết kế một kiến trúc mạng (network architecture) hợp lý, có độ tin cậy cao (reliable) và có khả năng mở rộng, phát triển thêm (scalable) để đảm bảo tương thích với các ứng dụng kỹ thuật, các công nghệ hiện đại được cài đặt trên đó
– Mô tả các bảng đánh giá hoạt động của trung tâm dữ liệu (ở cấp cao) nhằm hỗ trợ các môi trường quan trọng
– Thiết lập chế độ quản lý và giám sát Data Center hiệu quả nhằm cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho người có thẩm quyền thích hợp
– Xây dựng và thiết lập các biện pháp đảm bảo an ninh thích hợp, bao gồm cả về quy trình lẫn công nghệ nhằm đảm bảo tính an toàn thông tin trong Data Center
2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Khoá học được thiết kế cho các học viên là những chuyên gia Data Center – người chịu trách nhiệm về việc xây dựng, cải tiến tính “sẵn sàng” của Data Center
3. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
Theo yêu cầu đơn vị.
4. NỘI DUNG KHÓA HỌC
Module 1: The Data Centre – Its importance and causes for downtime
Module 2: Data Centre Standards and Best Practices
Module 3: Data Centre Location, Building and Construction
Module 4: Raised Floor/Suspended Ceiling
Module 5: Light
Module 6: Power Infrastructure
Module 7: Electro Magnetic Fields
Module 8: Equipment Racks
Module 9: Cooling Infrastructure
Module 10: Water Supply
Module 11: Designing a Scalable Network Infrastructure
Module 12: Fire Protection
Module 13: Physical Security and Safety
Module 14: Auxiliary Systems
Module 15: Operational Considerations

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest