Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 1 ngày

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
– Nhận biết các nguy cơ và điểm yếu mà hacker có thể lợi dụng để trục lợi qua đó, người dùng có thể tự bảo vệ mình và chủ động phòng tránh.
– Hiểu rõ các khái niệm an toàn thông tin như bảo mật, lỗ hổng, tấn công mạng.
– Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ máy tính và dữ liệu trước các mối hiểm hoạ về an toàn thông tin khi sử dụng internet, các thiết bị lưu trữ ngoài.
– Có kiến thức cơ bản về bảo mật thông tin khi sử dụng máy tính: virus, worm, backdoor, mailware, và các loại mã độc khác.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Khóa học dành cho tất cả những ai muốn trang bị kiến thức để tự bảo vệ thông tin và dữ liệu trên máy tính của mình
III. NỘI DUNG KHÓA HỌC
Những kiến thức cơ bản về ATTT:
– An toàn thông tin là gì?
– Vấn đề ATTT tại Việt Nam và trên thế giới.
– Tại sao cần đảm bảo ATTT cho doanh nghiệp và cá nhân?
– Lợi ích của việc nhận thức về ATTT.
– Các trường hợp khi ATTT trong doanh nghiệp không được đảm bảo.
An toàn khi sử dụng máy tính cá nhân:
– Bản quyền và lợi ích của việc sử dụng phần mềm có bản quyền.
– Những điều cần làm khi rời khỏi chỗ làm việc.
– Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy tính cá nhân nơi công cộng.
– Giới thiệu một số chương trình Antivirus phổ biến.
– Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
An toàn khi sử dụng các thiết bị di động:
– Các nguy cơ gây mất ATTT khi sử dụng các thiết bị di động.
– Đảm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị di động.
An toàn khi sử dụng mạng không dây:
– Rủi ro khi sử dụng mạng không dây.
– Lời khuyên khi sử dụng mạng không dây.
An toàn khi sử dụng Email:
– Những lời khuyên để tránh thư rác, phòng tránh phising.
– Gửi và nhận mail an toàn.
An toàn khi sử dụng mạng xã hội:
– Các rủi ro khi sử dụng mạng xã hội.
– Hạn chế rủi ro và an toàn khi sử dụng mạng xã hội.
An toàn khi duyệt web và thực hiện các giao dịch trực tuyến:
– Các nguy cơ mất ATTT khi truy cập web và thực hiện các giao dịch trực tuyến.
– Thiết lập chế độ an toàn trên trình duyệt web, xóa bỏ history và mật khẩu của các dịch vụ trực tuyến.
– Nhận biết trang web an toàn.
– Những điều cần nhớ khi duyệt web và giao dịch trực tuyến.
Phòng tránh các cuộc tấn công dựa vào việc lừa đảo (Social engineering):
– Khái iệm cơ bản về Social engineering.
– Những hình thức tấn công phổ biến bằng Social engineering.
– Phòng tránh và hạn chế các cuộc tấn công theo kiểu Social engineering

 

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest