Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 5 Ngày

I. Mục tiêu khóa học:
Sau khi học xong, học viên có thể:
    – Nắm vững các kiến thức về lập trình Objective-C.
    – Nắm vững lập trình và thiết kế giao diện cho các ứng dụng trên iOS.
    – Nâng cao kỹ năng phân tích và phát triển ứng dụng trên môi trường iOS.
    – Phát triển các ứng dụng trên iPhone/iPad cho cá nhân, doanh nghiệp hoặc đưa lên AppStore
II. Đối tượng học viên:
    – Các Kỹ sư CNTT, Kỹ sư Điện tử Viễn thông
III. Địa điểm:
    – Tại địa điểm theo yêu cầu của Quý đơn vị nếu số lượng học viên đáp ứng điều kiện mở lớp (tối thiểu 25 học viên).
    – Hoặc tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III – Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.
IV. Nội dung chương trình:
    1. Nhập môn:
       1.1. Tổng quan về IOS.
       1.2. Cài đặt môi trường:
    2. Language guide:
       2.1. The basic
       2.2. Language fundamentals
       2.3. Collection types
    3. User interface and data management
       3.1. Overview
       3.2. Storyboard
      3.3 Autolayout
      3.4. UIView Controller,UIScrollView
       3.5. Location & AccessingMaps
       3.6. UITableviewController
       3.7. Data Management
    4. Advanced features
       4.1. Notifications, GCD, NSOperation
       4.2. RESTful service
       4.3. Coding Management
    5. Bài tập đánh giá: Xây dựng phần mềm trên môi trường IOS từ các kiến thức đã học

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest