Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 3 tháng

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) là chứng chỉ Microsoft hạng trung phổ biến bao hàm phần lớn các vai trò quản trị, gồm quản trị hệ thống ở cả cấp desktop và server, cũng như các vai trò chuyên môn hơn gồm Private Cloud, Data Platform và Business Intelligence (SQL Server), Messaging (Exchange Server), Communication (Lync Server), và SharePoint.

Nhưng trọng tâm nhất là các chủ đề về Windows Server for desktop infrastructure, server infrastructure, và private cloud. Các chứng chỉ này không đặc biệt sử dụng “quản trị mạng” trong mô tả và thuật ngữ, và chúng cũng không đặt dưới các tiêu đề về quản trị mạng. Nhưng vì có rất nhiều mạng liên quan đến hệ thống máy chủ hiện đại, MCSE đã xếp hạng nó vào một trong top những chứng chỉ về quản trị mạng mà bạn cần đạt được ngày nay.

Bên cạnh MCSE (và cả MCSA), Microsoft cung cấp cả Microsoft Certified Master (MCM) và Microsoft Certified Architect (MCA) ở trình độ nâng cao hơn. MCM là một bước cần thiết đến bất kỳ và rất cả các tiêu chuẩn của chứng chỉ MCA, và nhiều lĩnh vực server áp dụng MCSE (Exchange, Lync, and SQL Server) đã áp dụng cả tiêu chuẩn MCM và MCA. 

MCSE: Server Infrastructure, Desktop Infrastructure, Private Cloud

Tên chứng chỉ Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) 
  • MCSE: Server Infastructure
  • MCSE: Desktop Infastructure
  • MCSE: Private Cloud
Điều kiện và khóa học yêu cầu

Không, mặc dù các bài thi cho bất kỳ chứng chỉ MCSE chuyên môn nào cũng đi kèm với 1 hoặc nhiều hơn khóa học Microsoft Official Curriculum. Tất cả các chứng chỉ MCSE yêu cầu MCSA: Windows Server 2012 như là điều kiên tiên quyết (3 môn thi: 70-410, 70-411 and 70-412).

Số lượng môn thi MCSE: Windows Server 2012 ( số lượng môn thi không đổi so với version R2 cuối tháng 10/2013)
  • Exam 70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure
  • Exam 70-414: Implementing and Advanced Server Infrastructure

MCSE: Desktop Infrastructure

  • Exam 70-415: Implementing a Desktop Infrastructure
  • Exam 70-416: Implementing Desktop Application Environments

MCSE: Private Cloud

  • Exam 70-246: Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012
  • Exam 70-247: Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012
Giá môn thi 150 USD/môn, giá thay đổi tùy theo địa điểm

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest