Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 1 Ngày

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp, khó lường và chúng ta thường xuyên phải giữ khoảng cách và duy trì trạng thái giãn cách xã hội. Do vậy để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, nhiều cơ quan, đơn vị đang tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức từ xa và trực tuyến. Tuy nhiên, do sự thay đổi quá đột ngột về phương thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến, từ làm việc tập trung tại văn phòng sang hình thức từ xa nên kỹ năng làm việc từ xa của nhiều cán bộ nhân viên chưa theo kịp để đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
Do vậy, Chương trình đào tạo “Kỹ năng làm việc từ xa hiệu quả dành cho nhân viên chuyên viên” được đề xuất với những kiến thức và kỹ năng làm việc từ xa chuyên nghiệp góp phần vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo “Kỹ năng làm việc từ xa hiệu quả dành cho nhân viên chuyên viên” nhằm thực hiện các mục tiêu chính như sau:
    • Thay đổi tư duy và những hành vi làm việc từ xa hiệu quả và chuyên nghiệp
    • Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp nội bộ hiệu quả khi làm việc từ xa
    • Xây dựng tinh thần hợp tác, kết nối và phối hợp hiệu quả khi làm việc từ xa
    • Áp dụng nguyên tắc “Hourensou” – tinh thần và phong cách làm việc theo văn hóa Nhật Bản vào doanh nghiệp trong bối cảnh làm việc từ xa và trong giai đoạn bình thường mới
    • Nhân viên biết cách sử dụng các ứng dụng của công nghệ đám mây trong công việc hàng ngày khi làm việc từ xa (Google Drive, Google Docs, Microsoft Office 365,…)
II. ĐỐI TƯỢNG: Nhân viên, Chuyên viên khối văn phòng đang công tác tại các TTKD, các VNPT Tỉnh thành, các Tổng công ty, Tập đoàn VNPT.
III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
    • Hình thức đào tạo: Trực tuyến qua Zoom hoặc Google Meet
    • Quy mô lớp học: Không nên quá 30 học viên/lớp
IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Phần 1: Thay đổi tư duy và những hành vi làm việc từ xa hiệu quả
    • Giao tiếp công sở trong bối cảnh mới
    • Thay đổi tư duy và những hành vi làm việc từ xa hiệu quả
Phần 2: Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả theo nguyên tắc Hourensou khi làm việc từ xa
    • Nguyên tắc Hourensou là gì?
    • 5 nguyên tắc báo cáo hiệu quả trong làm việc từ xa
    • 6 Nguyên tắc liên lạc hiệu quả
    • Các phương thức thảo luận từ xa hiệu quả
    • Các phương thức phản hồi hiệu quả

Phần 3: Phát triển kỹ năng kết nối, phối hợp và sử dụng hiệu quả các công cụ cơ bản của công nghệ đám mây khi làm việc từ xa
    • Tinh thần hợp tác kết nối, phối hợp hiệu quả khi làm việc từ xa
    • Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng cơ bản của công nghệ đám mây (Google Drive, Google Docs, Microsoft Office 365) trong công việc hàng ngày khi làm việc từ xa
Phần 4: Kỹ năng cần thiết, những điều Nên – Không Nên và thực hành xử lý các tình huống trong làm việc từ xa
    • Những kỹ năng cần thiết để làm việc từ xa hiệu quả
    • 5 điều NÊN và 5 điều KHÔNG NÊN khi làm việc từ xa
    • Thực hành: Xử lý các tình huống phát sinh trong làm việc từ xa
V. HOẠT ĐỘNG FOLLOW UP SAU KHÓA HỌC
Các hành động cần làm ngay để cải thiện kỹ năng làm việc từ xa

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest