Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 2 Ngày

I. Mục tiêu:
   – Vận dụng được các kỹ năng đàm phán khi giao dịch với khách hàng
   – Biết cách vận dụng các kỹ năng chốt sale để tăng tỉ lệ thành công trong việc bán hàng
II. Đối tượng: Các vị trí tham gia bán hàng
III. Hình thức và địa điểm đào tạo: Theo yêu cầu của đơn vị
IV. Nội dung chương trình đào tạo:
 Kỹ năng đàm phán
   – Tổng quan về Đàm phán và thương lượng
   – Quy trình đàm phán tiêu chuẩn
   – Hướng dẫn thực hành Quy trình đàm phán
   – Các kỹ năng đàm phán phù hợp tương ứng với chiến thuật mà khách hàng sử dụng
   – Các tình huống thường gặp khi đàm phán với khách hàng và một số mẹo hay để xử lý tình huống
 Kỹ năng chốt sale
   – Kỹ năng đặt câu hỏi trong đàm phán – chốt sale
   – Kỹ thuật lập trình ngôn ngữ tư duy NLP (Neuro Linguistic Programming)
   – Thực hành giải quyết từ chối của khách hàng
   – Những điều nên và không nên làm khi đàm phán chốt sale
V. Hoạt động follow up sau khoá đào tạo
 Các cam kết hành động sau khoá học:
   – Tự xây dựng giải pháp, các hành động cần cải thiện của bản thân để tăng hiệu quả chốt sale
   – Những điều nên và không nên ( bản thân cần lưu ý và cách khắc phục)
   – Tăng 30% tỷ lệ chốt sale thành công trong 3 tháng áp dụng các biện pháp tự thay đổi bản thân
 Các chương trình đánh giá sau khoá học:
   – Đánh giá và nhận xét theo từng đợt tùy theo hành động triển khai.

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest