Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 2 Ngày

I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài học này, học viên có thể:
   – Nắm quy trình các bước bảo dưỡng cấp Indoor/outdoor
   – Thực hiện được các nội dung bảo dưỡng Indoor/outdoor
II. Địa điểm đào tạo:
    – Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III- VNPT hoặc tại cơ sở Viễn thông tỉnh/thành phố
III. Đối tượng học tập
   – Nhân viên hạ tầng, nhân viên vô tuyến…tại các đơn vị VNPT Tỉnh thành
   – Chuyên viên kỹ thuật đầu tư…
IV. Nội dung chương trình
3.1 Quy trình bảo dưỡng indoor/outdoor
– Sơ đồ quy trình
– Diễn giải sơ đồ
– Phiếu kiểm tra bảo dưỡng
3.2 Bảo dưỡng indoor
– Kiểm tra –bảo dưỡng hệ thống nguồn điện, CSHT, an toàn cháy nổ
– Kiểm tra –bảo dưỡng hệ thống nguồn cung cấp tại tủ thiết bị
– Kiểm tra –bảo dưỡng Thiết bị Indoor
– Kiểm tra –bảo dưỡng hệ thống thiết bị cảnh báo ngoài
– Bảo dưỡng truyền dẫn
– Cập nhật hồ sơ quản lý trạm
3.2 Bảo dưỡng Outdoor
– Kiểm tra –bảo dưỡng hệ thống nguồn điện, nhà trạm, tiếp đất, chống sét, an toàn cháy nổ
– Kiểm tra –bảo dưỡng hệ thống nguồn cung cấp
– Kiểm tra, vệ sinh thiết bị Antena, dây co, Feeder
– Xử lý sự cố
– Cập nhật hồ sơ quản lý trạm

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest