Học phí: Liên hệ

1. Nhân viên, tổ trưởng tổ Kỹ thuật:
– Lý thuyết: Thực hiện đánh giá trên hệ thống E-learning.
– Thực hành:
   + Hàn nối cáp quang
   + Cài đặt thiết bị đầu cuối Viễn thông
   + Vận hành khai thác tủ nguồn-Acqui-Máy phát
2. Nhân viên, tổ trưởng tổ hạ tầng:
– Lý thuyết: Thực hiện đánh giá trên hệ thống E-learning.
– Thực hành:
   + Hàn nối cáp quang
   + Vận hành Nguồn điện- Điều hòa
   + Bảo dưỡng BTS cấp độ 3
3. Nhân viên kỹ thuật kiêm lái xe
– Lý thuyết: Thực hiện đánh giá trên hệ thống E-learning.
– Thực hành:
   + Vận hành nguồn điện -Acquy các trạm viễn thông
   + Vận hành máy phát điện- Điều hòa

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest