Học phí: Liên hệ
Thời lượng: 41 Tuần

1. Đối tượng.
    Là Cán bộ Kỹ thuật Viễn thông hiện đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và đã tốt nghiệp Đại học khối A (các chuyên ngành Điện, Điện tử Viễn thông, Toán tin) cần được đào tạo kiến thức nền tảng để chuẩn bị chuyển sang các vị trí nhân sự CNTT hoặc bổ sung kỹ năng để hỗ trợ triển khai các sản phẩm dịch vụ CNTT của Tập đoàn trên địa bàn.
    Là đối tượng trên và đã vượt qua đợt kiểm tra kiến thức đầu vào, được lựa chọn tham gia khoá đào tạo.
2. Thời lượng: tối đa 41 tuần
3. Khung chương trình.

Link tải tài liệu tham khảo các môn học trong chương trình chuyển đổi CNTT trực tuyến

4. Kế hoạch đào tạo:

5. Phương án tổ chức khóa học và phương pháp đánh giá
5.1 Phương án tổ chức đào tạo
* Thời gian học:
   – Học online vào bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào trong ngày trên máy tính hoặc smartphone.
   – Có Mentor, Hanna hỗ trợ.
   – Chương trình chia làm 2 chứng chỉ và một đồ án cuối khóa:
      + Thời gian học/tuần: học viên sẽ tham gia học ít nhất 20h/1tuần
      + Chứng chỉ 1 gồm 4 môn đầu tiên và hệ thống sẽ mở đồng thời 4 môn cho học viên tham gia học, thời gian học chứng chỉ 1 tối đa 10 tuần.
      + Chứng chỉ 2 gồm 5 môn tiếp theo và hệ thống sẽ mở đồng thời 5 môn trong chứng chỉ 2 cho học viên, thời gian học chứng chỉ 2 tối đa 20 tuần
      + Mỗi chứng chỉ được một lần bảo lưu (thời gian bảo lưu tối đa 02 tháng), học viên phải làm thủ tục bảo lưu và có xác nhận của đơn vị cử đi học, thời gian dừng giữa các chứng chỉ tối đa là 2 tuần.
      + Đồ án cuối khóa: học viên thực hiện đề tài và báo cáo đề tài cuối khóa trong thời gian tối đa 8 tuần.
5.2 Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá chất lượng đào tạo được thực hiện qua các hình thức sau:
* Điều kiện hoàn thành và thi hết môn:
   – Đối với mỗi môn sẽ có các điều kiện hoàn thành môn tương ứng, người học sẽ phải trả lời số câu hỏi quiz, làm bài tập thực hành, dự án, kết nối hỏi đáp với Mentor.
   – Thi vấn đáp cuối môn khi đã đủ điều kiện.
   – Đối với Module: Chuyên đề Xu hướng công nghệ mới học viên sẽ lựa chọn 1 trong các chuyên đề chuyên sâu: xử lý dữ liệu lớn (big data), điện toán đám mây, IoT và học bắt buộc nội dung Công nghệ mới theo định hướng chiến lược VNPT 4.0, hình thức học tập: học viên sẽ học online và được đánh giá theo chương trình của Tập đoàn VNPT do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III triển khai thực hiện.
* Làm đồ án tốt nghiệp:
   + Học viên đăng ký làm Đồ án Tốt nghiệp khi hoàn thành hết các môn học trong chương trình.
   + Học viên được giao thực hiện đồ án tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của Mentor. Chủ đề tốt nghiệp xoay quanh 4 nội dung: (1) Lập trình; (2) Thiết kế và cấu hình mạng; (3) Thiết kế và quản trị CSDL; (4) Đảm bảo an toàn thông tin. Đồ án tốt nghiệp được bảo vệ và đánh giá của Hội đồng tốt nghiệp.
Lưu ý:
o Chỉ học viên đạt tất cả các môn học mới được tham gia làm tốt nghiệp. Các học viên thi không đạt phải tham gia thi lại.
o Nếu học viên thi lại 2 lần mà không đạt thì sẽ phải đăng ký học lại module đó.
   + Phòng đào tạo xét điều kiện tốt nghiệp.
   + Học viên đăng ký đề tài và nhận đề án, thực hiện đồ án, có Mentor hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp.
   + Thành lập Hội đồng bảo vệ, thực hiện bảo vệ với hình thức trực tuyến.
   + Kết thúc khóa học.

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC

Thông tin tài khoản: Thông tin học tập của bạn như sau:
1. Mã số học viên: ………………
2. Lớp: ,……………..
3. Tài khoản học tập:
    Username: ………………
    Password: ………………

Học viên sử dụng thông tin tài khoản trên để đăng nhập vào các hệ thống học tập và làm bài kiểm tra các môn theo chứng chỉ:

Chứng chỉ 1:
1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2 tuần) 
2. Kỹ thuật lập trình (Java Script, C# )
     Java Script (3 tuần) http://vnptacademy.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/giphy.gif
     – C# (3 tuần) http://vnptacademy.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/giphy.gif
3. Công nghệ phần mềm (4 tuần) http://vnptacademy.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/giphy.gif

Chứng chỉ 2:
1. Cơ sở dữ liệu (4 tuần)
2. Mạng máy tính và Hệ điều hành
    – Mạng máy tính (2 tuần)
    – Hệ điều hành (2 tuần)
3. An toàn bảo mật thông tin (4 tuần)
4. Chuyên đề Xu hướng công nghệ mới
    – Dữ liệu lớn (Big data: 3 tuần)
    – Điện toán đám mây (Cloud computing: 4 tuần)
    – Công nghệ mới theo định hướng chiến lược VNPT 4.0 (3 tuần)

Đồ án tốt nghiệp (8 tuần)

Link kiểm tra email để nhận các thông báo đào tạo: email cá nhân đã đăng ký thông tin.
Lưu ý: Mọi thông báo liên quan của lớp học từ nay chỉ gửi về email này nên học viên vui lòng kiểm tra hòm thư hàng ngày.
Lịch trình nhập học:
Ngày mở môn chính thức: 01/06/2020 mở các môn học trong chứng chỉ 1 và bắt đầu tính lịch học chính thức.
Giới thiệu cán bộ quản lý và hỗ trợ học viên:
Để giúp đỡ bạn trong hành trình học tập mới mẻ và hứng khởi này, TT BDNV III xin giới thiệu cán bộ quản lý và hỗ trợ sinh viên dành riêng cho lớp. Cán bộ quản lý sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình nhập học và hỗ trợ bạn khi gặp bất kỳ khó khăn nào trong học tập. 
Quản lý và hỗ trợ khóa học:
– Chị Phạm Trần Quỳnh Tiên, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III, email: quynhtien.bd2@vnpt.vn; Hotline: 0888.131678.

Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong học tập!

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest