Thời gian triển khai có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Trung tâm BDNVIII sẽ liên hệ thông báo với các đơn vị nếu có thay đổi./.

Các Anh/Chị kích vào link dưới đây để lấy link đăng ký nhu cầu của đơn vị mình:

LINK ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO

Thông tin chi tiết liên hệ:
– Ông: Nguyễn Văn Hùng, số điện thoại: 0948777171
– Bà: Phí Hồng Trang, số điện thoại: 0911268333

Thông tin liên hệ:


Pin It on Pinterest